Odonata - laumžirgiai

Odonata – laumžirgiai

Ordo Odonata (Fabricius, 1793)

 

Šiuo metu (2021 m. rugpjūčio 20 d.) Lietuvoje aptiktos 69 laumžirgių rūšys.

 

Visos aptiktos rūšys (69) ir tikėtini migrantai ar dar nerastos rūšys (2, pažymėtos *) aprašyti:

Gliwa, B., Švitra, G. 2016. Lietuvos laumžirgiai – Odonata of Lithuania. Sargeliai: Kruenta.

 

Statusą nuo „tikėtina“ ar „neaišku“ į „aptikta“ 2016 m. pakeitė Sympetrum fonscolombii ir Sympecma fusca, 2017 m. Sympetrum meridionale, 2019 m. Pantala

flavescens ir Anax ephippiger:

Gliwa B., Petraška A., Švitra G., Uselis V. 2016. Data on one new and 23 rare to Lithuanian fauna species of dragonflies (Odonata) recorded in 2015–2016. New and Rare for Lithuania Insect Species, 28: 5–18.

Jusys V., Gliwa B. 2017. First data on Sympetrum meridionale (Odonata, Libellulidae) in Lithuania. Bulletin of the Lithuanian Entomological Society, 1 (29): 5-7. 

Jusys V., Eigirdas V., Gliwa B. 2019. First records of Pantala flavescens and Anax ephippiger (Odonata, Libellulidae; Aeshnidae) in Lithuania. Bulletin of the Lithuanian Entomological Society, 3 (31): 5-7.   

 

 

Subordo Zygoptera (Selys, 1854) – pobūris vienodasparniai

Familia Lestidae (Calvert, 1901) – šeima skėtukės ir žiemkentės

Lestes sponsa (Hansemann, 1823) – paprastoji skėtukė

Lestes dryas (Kirby, 1890) – blizgančioji skėtukė

Lestes virens (Charpentier, 1825) – mažoji skėtukė

Lestes barbarus (Fabricius, 1798) – pietinė skėtukė

Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825) – karklinė skėtukė

Sympecma paedisca (Brauer, 1877) – sibirinė žiemkentė

Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) – europinė žiemkentė

 

Familia Calopterygidae (Selys, 1850) – šeima gražutės

Calopteryx splendens (Harris, 1782) – blizgančioji gražutė

Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) – grakščioji gražutė

 

Familia Platycnemidididae (Tillyard, 1917) – šeima plunksnakojės

Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)        – paprastoji plunksnakojė, baltakojė strėliukė

 

Familia Coenagrionidae (Kirby, 1890) – šeima strėliukės

Coenagrion armatum (Charpentier, 1840) – šarvuotoji strėliukė

Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825) – ietinė strėliukė

Coenagrion johanssoni (Wallengreen, 1894) – Johansono strėliukė

Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840) – mėnulinė strėliukė

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) – pasaginė strėliukė

Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825) – gražioji strėliukė

Erythromma najas (Hansemann, 1823) – didžioji raudonakė

Erythromma viridulum (Charpentier, 1840)                 – mažoji raudonakė

Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840) – nehalenija, nykštukinė strėliukė

Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) – kruvinoji strėliukė, raudonoji pirosoma

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) – paprastoji enalagma

Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) – elegantiškoji išnura

Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) – mažoji išnura

 

Subordo Anisoptera (Selys, 1854) – pobūris skirtingasparniai

Familia Aeshnidae (Rambur, 1842) – šeima tikrieji laumžirgiai

Aeshna affinis (Vander Linden, 1820) – mėlynakė ešna, mėlynakis laumžirgis

Aeshna mixta (Latreille, 1805) – rudeninė ešna, rudeninis laumžirgis

*Aeshna caerulea Stroem, 1783 – žydroji ešna, alpinis laumžirgis 

Aeshna crenata (Hagen, 1856) – šiaurinė ešna, šiaurinis laumžirgis

*Aeshna serrata (Hagen, 1856) – baltijinė ešna

Aeshna juncea (Linnaeus, 1758) – paprastoji ešna, paprastasis laumžirgis

Aeshna subarctica (Walker, 1908) – pelkinė ešna, pelkinis laumžirgis

Aeshna viridis (Eversmann, 1836) – žalioji ešna, žaliasis laumžirgis

Aeshna cyanea (Müller, 1764) – mėlynžiedė ešna, mėlynasis laumžirgis

Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) – didžioji ešna, didysis laumžirgis

Aeshna isoceles (Müller, 1767) – rudasis laumžirgis

Anax imperator (Leach, 1815) – imperatoriškasis anaksas, didysis karališkasis laumžirgis

Anax parthenope (Selys, 1839) – mažasis anaksas, mažasis karališkasis laumžirgis

Anax ephippiger (Burmeister, 1839) – balnuotasis anaksas

Brachytron pratense (Müller, 1764) – baltaplaukis laumžirgis

 

Familia Gomphidae (Rambur, 1842) – šeima upeliniai laumžirgiai

Gomphus flavipes (Charpentier, 1825) – geltonkojis laumžirgis

Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) – paprastasis upelinis laumžirgis

Onychgomphus forcipatus (Linnaeus, 1758) – žnyplinis laumžirgis

Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785) – pleištinė skėtė, pleištinis laumžirgis

 

Familia Cordulegastridae (Calvert, 1893) – šeima kordulegastrai

Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) – paprastasis kordulegastras, geltonžiedis kordulegastras

 

Familia Corduliidae (Kirby, 1890) šeima kordulijos

Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) – bronzinė kordulija

Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825) – dvidėmė kordulija

Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840) – šiaurinė kordulija

Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825) – geltondėmė kordulija

Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) – blizgančioji kordulija

 

Familia Libellulidae (Rambur, 1842) – šeima skėtės

Libellula depressa (Linnaeus, 1758) – plokščioji skėtė

Libellula fulva (Müller, 1764) – rusvoji skėtė

Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758) – keturdėmė skėtė

Crocothemis erythraea (Brulle, 1832) – liepsninė skėtė

Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) – pietinė skėtė

Orthetrum albistylum (Selys, 1848) – baltgalė skėtė

Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) – tinkliškoji skėtė

Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) – įvairiaspalvė skėtė

Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839) – baltažandė baltakaktė

Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) – grakščioji baltakaktė

Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825) – mažoji baltakaktė

Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) – šarvuotoji skėtė, šarvuotoji baltakaktė

 

Leucorrhinia rubicunda (Linnaeus, 1758) – raudonoji baltakaktė

Sympetrum danae (Sulzer, 1776) – juodoji skėtė

Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841) – pelkinė skėtė

Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758) – geltonoji skėtė

Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) – Fonskolombio skėtė

Sympetrum pedemontanum (Müller, 1766) – rudajuostė skėtė

Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) – kruvinoji skėtė

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) – didžioji skėtė

Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) – paprastoji skėtė

Sympetrum meridionale (Selys, 1841) – blyškioji skėtė

Pantala flavescens (Fabricius, 1798) – gelsvoji pantala

 

Free Joomla! templates by Engine Templates