2008 metų vabzdys - tarkšlys

 

Lietuvos Entomologų draugija 2008-aisiais Metų Vabzdžiu pasirinko tiesiasparnių būrio atstovą – tarkšlį. Šių lengvai atpažįstamų vabzdžių Lietuvoje gyvena 3 arba 4 rūšys (viena jų, margasis tarkšlys, galbūt išnykusi).

Tarkšliai aptinkami tik sausose smėlingose ar akmenuotose buveinėse. Iki šiol tarkšliai žinomi tik iš rytinės ir pietinės Lietuvos dalių bei pajūrio, jie neaptikti vidurio ir šiaurės Lietuvoje.

Visos tarkšlių rūšys laikomos nykstančiomis bent vienoje iš gretimų Lietuvai šalių. Lenkijoje ir Vokietijoje atlikti tyrimai parodė, kad tarkšliai nyksta dėl tinkamų buveinių nykimo – apsodinimo mišku, natūralios sukcesijos ir ekologinių trikdžių, suformuojančių tas buveines, stokos. Pavyzdžiui, margųjų tarkšlių (Bryodemella tuberculata) žinomų radimviečių skaičius Vokietijoje per paskutinius 25 metus sumažėjo 78%, raudonsparnių tarkšlių (Psophus stridulus) – 55%, kopinių tarkšlių (Sphingonotus caerulans) – 48%, o mėlynsparnių tarkšlių (Oedipoda caerulescens) – 32%. Lenkijoje raudonsparnio tarkšlio radimviečių sumažėjo 50%.

Viena iš tarkšlių rūšių – kopinis tarkšlys (kitaip kopinis skėriukas) – įtraukta ir į Lietuvos raudonąją knygą. Dar dvi rūšys buvo pasiūlytos įtraukti į naujausią raudonosios knygos leidimą, bet kol kas neįtrauktos dėl duomenų stokos.

Lietuvos buveinėse, kuriose gyvena tarkšliai, vyksta tokie patys procesai, kaip ir Vokietijoje ar Lenkijoje – jos yra apsodinamos mišku arba panaudojamos namų statybai. Ar dėl to tarkšliai nyksta Lietuvoje, negalime pasakyti, nes iki šiol nebuvo atlikti sistemingi jų tyrimai, nėra tikslių paplitimo ir gausumo duomenų.

Šios akcijos tikslas – atsakyti į klausimus:

- kur Lietuvoje gyvena tarkšliai?

- kurie iš jų gausūs, o kurie reti?

- ar Lietuvoje dar gyvena margasis tarkšlys?/p>

 

 

Tarkšlių rūšys ir jų atpažinimas

Tarkšlių rūšių atpažinimo požymius ir rūšių aprašymus skaitykite pdf byloje 

 

Akcijos rezultatai publikuoti draugijos leidinio "Naujos ir retos Lietuvos vabzdžių rūšys" 20 tome: Budrys E., Bačianskas V., Budrienė A., Dapkus D., Švitra G., Ūsaitis T. 2008. Distribution of four species of Oedipodinae grasshoppers in Lithuania (Orthoptera: Acrididae) / Keturių tarkšlių rūšių (Orthoptera: Acrididae: Oedipodinae) paplitimas Lietuvoje

 

 

Literatūra:

Budrys E., Pakalniškis S. 2007. The Orthoptera (Insecta) of Lithuania. Acta Zoologica Lituanica 17 (2): 105-115.

Rašomavičius, V., Sinkevičienė, Z., Balsevičius, A., Čiuplys, R., Palatauskaitė, D., Olenin, S., Daunys, D. 2001. Europinės svarbos buveinės Lietuvoje. Vilnius: Botanikos institutas, LR Aplinkos ministerija.

 

Free Joomla! templates by Engine Templates