Akcijos "Machaonas - 2002 metų vabzdys" rezultatai

Susumavus akcijos metu gautus rezultatus galima paskelbti, kad akcijoje dalyvavo 29 respondentai, kurių duomenis panaudojome, sudarydami 2002 metais machaono stebėjimų žemėlapį:Bačianskas V. (3 stebėjimai/3 vietovės), Čerkauskas A. (5/5), Dapkus D. (13/12), Dikšas G. (1/1), Gedminas A. (3/3), Jankauskienė M. (leg. Skirutis) (1/1), Kaselienė A. (1/1), Kitrys K. (1/1), Klimavičius A. (4/4), Kuliešiūtė J. (1/1), Kuliešiūtė J. ir Letukaitė D. (1/1), Leiputė G. (1/1), Letukaitė D. (4/3), Mačiuvienė J. (2/2), Monsevičius Virg. (13/1), Obelevičius S. (2/2), Paplauskis E. (2/2), Petrašiūnas A. (2/2), Preikša Č. (2/2), Rutkauskienė R. (1/1), Sidabras S. (1/1), Sidaravičius J. (4/4), Sruoga V. (2/2), Šablevičius B. (7/7), Šlepetys R. (1/1), Švitra G. (24/23), Zarankaitė J. (3/3), Zimblienė I. ir Diulaj E. (6/6), Žalytė R. (1/1).

Aktyviausiai akcijoje dalyvavo Lietuvos saugomų gamtinių teritorijų (regioninių parkų, rezervatų, nacionalinių parkų darbuotojai), entomologai- mėgėjai, pavieniai įvairių specializacijų gamtininkai, aukštųjų mokyklų dėstytojai ir studentai. Dėja, gavome tik vieną pranešimą iš bendrojo lavinimo mokyklų (potencialiai didžiausios pajėgos), ir kaip bebūtų gaila, nei vieno iš Ekologijos instituto (potencialiai profesionaliausios pajėgos).

Respondentai pateikė informaciją apie 114 machaonų stebėjimo faktą iš 21 Lietuvos administracinio rajono. Viso užregistruoti 187 individai, iš jų- 38 vikšrai.

Nurodomi šie biotopai, kuriuose stebėti machaonai: pievos palei upes (5 stebėjimai); aukštapelkė (1); dirbami laukai, ganyklos, kultūrinės pievos (8); gyvenvietės: ant alyvos žiedų (1), sodai, daržai (1), priesodybinis gėlių darželis (1), Vilniaus miestas (1), kapinės (1), daržas (ant krapų, ant morkų)(4); sausos pusiau kultūrinės pievos (4); natūralios pievos: drėgni vingiorykštynai (1), natūrali įvairiažolė pieva (2), žydinti pieva (1), pajūrio sauspievės (1), sausa pieva (6), skurdi pieva, žvyrynas (1); paežerės (5); Kuršmarių pakrantė (2); pajūrio palvė (1); pilkosios kopos (4); sausi atviri šlaitai (9); pamiškės: pamiškės pievos (2), sausa pušyno pamiškė (1), drėgno mišraus miško pakraštys (1); miškas: pušynas (1), mišraus miško keliukas (3), mišriu mišku (P, E, D, M, Lz) apaugęs šlaitas (1); pakelė (5); viksvinės pelkutės (4).

Drugių skraidymo laikas aiškiai išsiskiria į du periodus: pavasarinės generacijos drugiai stebėti nuo 2002 metų balandžio paskutinės savaitės (22-28 d.d.) iki birželio pirmos savaitės (03-09 d.d.), o vasarinės generacijos- nuo 2002 metų birželio 20 d. iki rugpjūčio paskutinės savaitės (08 26-09 02 d.d.). Lervos stebėtos tiek liepos, tiek rugpjūčio mėnesiais.

Entomologų draugijos vardu dėkoju visiems akcijos dalyviams.

Giedrius Švitra, akcijos koordinatorius

machaono_zemel

Observations of Papilio machaon in 2002

Free Joomla! templates by Engine Templates