Kamanių rūšinė sudėtis Lietuvoje

 

Fauna Europaea (FAEU) duomenų bazėje kaip gyvenančios mūsų šalyje pateikiamos 29 kamanių rūšys (Polaszek, 2007). Didžioji dalis šių rūšių buvo skelbtos A. Valentos ir K. Arbačiausko publikacijoje (1988), o išsamus kamanių sąrašas pateiktas V.Monsevičiaus (1995). Žvaigždute (*) pažymėtos kamanių rūšys ankstesnėje literatūroje buvo prisikiriamos Psithyrus Lepeletier, 1833 genčiai, o dabar perkeltos į Bombus gentį.

Dvi kamanių rūšys - didžiaakė (B. confusus) ir stepinė (B. pomorum) yra įtrauktos į paskutinės redakcijos Lietuvos raudonąją knygą (Rašomavičius, 2007).

Rūšių sąrašas:

* Bombus barbutellus (Kirby 1802)

* Bombus bohemicus Seidl 1838

* Bombus campestris (Panzer 1801)

Bombus confusus Schenck 1859 - didžiaakė kamanė, LRK 2007

Bombus distinguendus Morawitz 1869

Bombus hortorum (Linnaeus 1761) - sodinė kamanė

Bombus humilis Illiger 1806

Bombus hypnorum (Linnaeus 1758)

Bombus jonellus (Kirby 1802)

Bombus lapidarius (Linnaeus 1758)

Bombus lucorum (Linnaeus 1761)

Bombus magnus Vogt 1911

Bombus muscorum (Linnaeus 1758)

* Bombus norvegicus (Sparre-Schneider 1918)

Bombus pascuorum (Scopoli 1763)

= agrorum Fabricius

Bombus pomorum (Panzer 1805) - stepinė kamanė, LRK 2007

Bombus pratorum (Linnaeus 1761)

Bombus ruderarius (Müller 1776)

= derhamellus Kirty

Bombus ruderatus (Fabricius 1775)

* Bombus rupestris (Fabricius 1793)

Bombus schrencki Morawitz 1881

Bombus semenoviellus Skorikov 1910 - Semionovo kamanė, LRK 1992

Bombus soroeensis (Fabricius 1777)

Bombus subterraneus (Linnaeus 1758)

Bombus sylvarum (Linnaeus 1761)

* Bombus sylvestris (Lepeletier 1832)

Bombus terrestris (Linnaeus 1758) - žeminė kamanė

* Bombus vestalis (Geoffroy 1785)

Bombus veteranus (Fabricius 1793)

= equestris Fabricius

 

Literatūra:

Mosevičius Virg. 1995. Lietuvos laukinių bičių (Hymenoptera, Apoidea) sąrašas su duomenimis apie jų paplitimą ir bionomiją. In Jonaitis V. (ed.) New and Rare for Lithuania Insect Species. Records and Descriptions of 1995. Vilnius, 7–144.

Polaszek, A. 2007. Fauna Europaea: Apidae. In Noyes J. (ed.) (2007) Fauna Europaea: Hymenoptera. Fauna Europaea version 1.3, http://www.faunaeur.org

Rašomavičius V. (ed.). 2007. Lietuvos raudonoji knyga. Kaunas: Lututė.

Valenta V., Arbačiauskas K. 1988. Kamanių (Bombus Latr.) rūšinė sudėtis ir paplitimas Lietuvos TSR. Acta entomologica Lituanica 9: 111 - 115 (rusų k.)

 

Parengė A.Petrašiūnas, 2008 10 04

 

Free Joomla! templates by Engine Templates