polistesLietuvos entomologų draugijos 2011 Metų Vabzdžiu pasirinktas plėviasparnių būrio atstovas - popiervapsvė (Polistes). Atšilus orams ruošdamiesi išvykoms į gamtą, susipažinkime su "Metų vabzdžio 2011" akcijos medžiaga: 

 

Popiervapvių ir jų lizdų stebėjimams suvesti parengta lentelė: 

Akcijos organizatoriai (Eduardas Budrys, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) iš anksto dėkoja už jūsų dalyvavimą.

Akcijos rezultatai:

Akcijos metu surinkti duomenys paskelbti anglų kalba 2013 metų draugijos leidinyje, E.Budrio, A.Budrienės ir B.Gliwa straipsnyje "Popiervapsvių (Polistes Latreille, 1802) paplitimas Lietuvoje (Hymenoptera: Vespidae)"