2010 lapkričio 13 d. visuotiniame LED susirinkime LED Valdybos teikimu buvo nutarta iš draugijos surinktų lėšų skirti kasmetinę finansinę paramą (grantus) kūrybingiausiems jauniesiems tyrėjams bei patvirtinta grantų skyrimo tvarka.

Norime priminti, kad paraiškos projektų finansavimui pateikiamos Draugijos valdybai elektroniniu paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. iki kiekvienų metų kovo 1 d. Išsamesni reikalavimai ir nurodymai bei paraiškos forma pateikti skyriuje "Parama jauniesiems tyrėjams"

Kviečiame jaunuosius tyrėjus ir jų vadovus teikti paraiškas.