polistesLietuvos entomologų draugijos 2011 Metų Vabzdžiu pasirinktas plėviasparnių būrio atstovas - popiervapsvė (Polistes). Atšilus orams ruošdamiesi išvykoms į gamtą, susipažinkime su "Metų vabzdžio 2011" akcijos medžiaga .

Popiervapvių ir jų lizdų stebėjimams suvesti parengta lentelė. Akcijos organizatoriai (Eduardas Budrys, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) iš anksto dėkoja už jūsų dalyvavimą.

Akcijos rezultatai:

Akcijos metu surinkti duomenys paskelbti anglų kalba 2013 metų draugijos leidinyje, E.Budrio, A.Budrienės ir B.Gliwa straipsnyje "Popiervapsvių (Polistes Latreille, 1802) paplitimas Lietuvoje (Hymenoptera: Vespidae)"