palomena_prasinaMetų vabzdžio akcijos objektu 2010 metais draugija pasirinko médinę blakę - Palomena prasina.

Pagrindinis šios akcijos tikslas yra ištirti médinės blakės Palomena prasina paplitimą Lietuvoje, nustatyti kokiose buveinėse ir ant kokių augalų ji dažniausiai sutinkama (miške, pamiškėje, pievoje, sode ir t.t.)

 

 

Pilną akcijos aprašymą galite rasti pdf byloje: 2010 metų vabzdžio akcija

Nusprendusiems dalyvauti akcijoje prireiks duomenų apie Palomena prasina skiriamuosius bruožus bei jos vystymosi stadijas.

Radimo duomenis reikia suvesti į pateikiamą anketą bei nusiųsti el. paštu akcijos koordinatoriui This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Akcijos rezultatai:

Akcijos metu surinkti duomenys paskelbti 2011 metų draugijos leidinyje, D.Baužio straipsnyje "Green shield bug (Palomena prasina) – the insect of the year 2010: campaign review and results "