Lietuvos entomologų draugija nuo 2002 metų organizuoja akciją „Metų vabzdys“. Šios akcijos tikslas yra skatinti visus gamtos mylėtojus (profesionalus ir mėgėjus) atidžiau stebėti gamtą , ieškoti, rinkti įvairią informaciją, susijusią su vabzdžiais bei kitais gyvūnais. 2002 – ųjų metų vabzdžiu buvo paskelbtas machaonas (Papilio machaon): tai buvo akcijos pradžia, išmėginimas. Aktyviausiai akcijoje dalyvavo Lietuvos saugomų gamtinių teritorijų (regioninių parkų, rezervatų, nacionalinių parkų darbuotojai), entomologai - mėgėjai, pavieniai įvairių specializacijų gamtininkai, aukštųjų mokyklų dėstytojai ir studentai. Respondentai pateikė informaciją apie 114 machaonų stebėjimo faktą iš 21 Lietuvos administracinio rajono. Viso užregistruoti 187 individai, iš jų - 38 vikšrai.

2003-ųjų metų vabzdžiu buvo paskelbtas paprastasis elniavabalis (Lucanus cervus L.). Spaudoje buvo išplatinti trumpi pranešimai apie šį vabalą, ir buvo sulaukta didesnio aktyvumo iš moksleivių ir mokytojų tarpo. Deja, nei vienas nurodytas radimo faktas nepasitvirtino, tad sunku pasakyti, ar šis vabzdys Lietuvoje dar gyvena. Laukiame naujų pranešimų!

2005-ųjų metų gyvūnu Lietuvos entomologų draugija paskelbė vapsvavorį (Argiope bruennichi (Scopoli, 1772)). Duomenys apie šio ryškaus voro plitimą vis dar pasiekia mus.